سلام
روزی که این موسسه به من معرفی شد به همراه همسرم مریم به این سمینارها پا گذاشتیم، البته بایک دنیا شک و تردید که آیا این موسسه هم همانند موسسه های دیگه داستانشون پوله، ولی به هر حال شروع کردم اولین دوره رو که دوره مقدماتی بود .
تقریبا اواخر جلسه دوم بود که متوجه شدم جای خوبی پا گذاشتم ، جایی که از بدو ورود فرشته هایی به نام حامی با لبخندی دلنشین خوش آمدگوی حضور تو در اون فضا برای رشد و آگاهی بودن و بعد از شروع سمینار و گفتگو با مربی که همون کامبیز عزیز بود دنیایی از گشایش و البته دنیایی از سوال برام ایجاد شد که هیچوقت این تجربه رو نکرده بودم.
در حال حاضر پس از گذروندن تمام سمینارها و بخصوص دوره یاوری سمینارها
اکه دارم تجربم رو اینجا مینویسم یک دنیا چالش دارم با این تفاوت که قبلا قربانی شرایطهام بودم در هر پیش آمدی ولی در حال حاضر میرم تو دل مشکلات و عمدتا نیرومند بیرون میام و آنچنان سرعت عبورم از چالش های بوجود آمده زیاد شده که این موضوع باعث شگفتی اطرافیان و حتی تغییر رفتار در اونها نسبت به من شده.
هیچکدام از این تحولات انجام نمیشد اگر در درجه اول خودم نمی ایستادم برای تحول در زندگیم و در درجه بعد ایستادن انسانهای دیگری که گفتم همون حامی های فرشته که بدون کوچکترین توقع برای شرکت کننده های سمینارها بودند و در مرحله بعد ارائه تکنولوژی ها و ابزارها به شکل بسیار سخاوتمندانه و حرفه ای از جانب مربی که دریچه های رشد و آگاهی رو برای من گشود.
تا عمر دارم قدردان این موسسه و یاورانش و فضایی که بوجود آورده اند هستم.
خدا قوت و سپاس فراوان.