صفحه اصلی > تجربه شرکت کنندگان 

تجربه شرکت کنندگاندستاوردنامه رسول زاده
سمینار مقدماتی بهار 1398
ناهید رسول زاده
با سلام، اول تشکر می کنم از تمامی مسئول ها و یاوری های قدیمی و حامیان جان.
 ١٣:٣٤ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه هما
سمینار مقدماتی بهار 1398
هما
ایستادن برای یک نفر دیگه، عاشقش بودن بدون هیچ توقعی، یک دستاورد بزرگ برای من داشته.
 ١٣:٣١ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه طاهره
سمینار مقدماتی بهار 1398
طاهره
اینکه من موقعی می توانم عاشق دیگران و خودم باشم که قربانی نباشم.
 ١٣:٢٧ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه محمد سمیعی فرد
سمینار مقدماتی بهار 1398
محمد سمیعی فرد
در این دوره خیلی شامل شدن رو بازی کردم وبرام اینطور بود که تعداد کارهای بیشتری رو انجام می دادم و زمان مفید تری داشتم.
 ١٢:٥٧ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه گلاره میرزاده
سمینار مقدماتی بهار 1398
گلاره میرزاده
من یاد گرفتم چطوری میتونم، با زندگیم هر طور که هست کیف کنم و برای جلو رفتن بایستم.
 ١٢:٥٤ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه معصومه
سمینار مقدماتی بهار 1398
معصومه
الآن که بر می گردم به گذشته و به شروع دوره از تحول خودم شگفت زده می شم.
 ١٢:٤٧ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردنامه امیر
سمینار مقدماتی بهار 1398
امیر
قبل از اینکه به سمینارهای بسوی تعادل بیام، وجودم رو تنفر از خودم و برخی از اطرافیانم فرا گرفته بود.
 ١٢:٤٢ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>