به سوی تعادل

صفحه اصلی > کلام قصار 

کلام قصارموفقیت
موفقیت
هنگاميكه در زندگی به دنبال تاثيرگزاری باشی، لزومی نداره به دنبال موفقيت بروی موفقيت تو را پيدا خواهد كرد.
 ١٣:٥٧ - شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رشد و تحول
رشد و تحول
در قلمرو راحت و آشنا، رشد و تحول اتفاق نمی افتد.
 ١٥:٢٦ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
بوم نقاشی
خلق روشنایی
تاریکی ها زمینه خلق و بروز روشنایی هاست. روی بوم تاریکت، نقشی روشن خلق کن.
 ١٤:١٩ - سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثروت واقعی
ثروت واقعی
قربانى يا معلول منتظره ... اميدواره ... كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ...
 ١٥:٤٠ - شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگى شگفت انگيز
زندگى شگفت انگيز
زندگى شگفت انگيزه .... اگر دست از قضاوت بردارى ....
 ١٤:١٠ - شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
بين امكان و واقعيت فاصله هست...
سفر شعف انگیز
بين امكان و واقعيت فاصله هست...
 ١٣:١٠ - شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
خوش کردن دیگران
خوشی بالاتر از خوش کردن دیگران نمی شناسم
 ١٢:٥٢ - يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>