کلام قصارهزینه و دستاورد
دستاورد
تا هزینه ندهیم، دستاوردی نخواهیم داشت.
 ١٤:٤٤ - شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نگرانی
نگرانی
نگرانی مشکل فردای تو را برطرف نمی کند. کینه و پشیمانی اتفاق گذشته را برطرف نمی کند.
 ١١:٠٠ - جمعه ١٥ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب
انتخاب
انتخاب، شروع آزادی است.
 ١١:٠٠ - پنج شنبه ١٤ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گشایش
گشایش
هر دری که بسته می شود، در دیگری باز می شود.
 ١١:١٢ - چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاوت
تفاوت
همه متفاوتیم ولی عضو یک پیکریم.منیَّت بین ما جداسازی می کند.
 ١٠:٤٩ - سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
منیت
منیَّت
نفس و منیَّت انسان از بین رفتنی نیست و زمانی مخرب است که انسان، خدمتگزار منیَّتش شود.
 ٠٩:٣١ - دوشنبه ١١ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسدولیت پذیری
تأثیرگذاری
در قلمرو راحتی، رشد و تأثیرگذاری امکان پذیر نیست.
 ٠٩:٥٩ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>