به سوی تعادل

صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه B > کاربردی گروه B 

کاربردی گروه B

موسسه فنون کاربردی به سوی تعادل (یگانگی)

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه B
با مربی گری رایکا بهمنی


عنوان سمینار: وبینار کاربردی B پاییز 99

تاریخ برگزاری سمینار : از 8 آذر 1399

تعداد جلسات: 6

ساعت وبينار: ١٧:٠٠ الى ٢١:٠٠

جلسه اول: شنبه ۹۹/۰۹/۰۸
جلسه دوم: شنبه ۹۹/۰۹/۱۵
جلسه سوم: شنبه ٩٩/٠٩/۲۲
جلسه چهارم: شنبه ٩٩/٠٩/۲۹
جلسه پنجم: شنبه ۹۹/۱۰/۰۶
جلسه ششم: شنبه ۹۹/۱۰/۱۳

هزینه دوره مبلغ 2,200,000 تومان

آخرین مهلت پیش ثبت نام: شنبه 1399/07/10

مبلغ پیش ثبت نام 500,000 تومان

توجه: در صورت ابهام یا سوال لطفا با آقای نادر افشار ۰۹۱۲۱۰۹۰۳۴۸ تماس بگیرید.

لطفا قبل از تکمیل فرم مبلغ پیش ثبت نام را از طریق لینک زیر واریز کنید:
https://idpay.ir/besooyetaadol-b/shop/250735

خواهشمندیم فرم درخواست ثبت نام را با صراحت و وقت تکمیل فرمایید، لازم به ذکر است ارائه پیش پرداخت و پرنمودن این فرم به منزله ثبت نام قطعی نبوده و حضور در سمینار و کارگاه منوط به تشخیص مسئولین موسسه پس از تکمیل فرم ثبت نام نهایی خواهد بود.

نام: *

نام خانوادگی: *
جنسیت: زن مرد

تاریخ تولد: *

شماره ملی: *

پست الکترونیک: *

آدرس و شهر محل سکونت:
*

تلفن منزل: *

تلفن محل کار:

تلفن همراه: *

اگر توضیح یا ذکر ساعت خاصی جهت تماس گرفتن لازم می باشد، مرقوم بفرمایید:


میزان تحصیلات: *

رشته تحصیلی: *

شغل: *

وضعیت تاهل: *

آیا تا کنون تحت روان درمانی و یا مشاوره قرار گرفته اید؟
بلی خیر

آیا هم اکنون داروی آرام بخش مصرف می کنید؟
بلی خیر

به طور مختصر در یک جمله بنویسید هدف شما از شرکت در این سمینار و کارگاه چیست؟
*

نام، نسبت و تلفن شخصی را که معرف شما به این سمینار و کارگاه آموزشی است بنویسید.

نام: *

نسبت: *

تلفن: *

* مبلغ پیش ثبت نام بعد از انجام ثبت نام تکمیلی (مرحله دوم) در ازای هزینه های تحمیلی به موسسه به عنوان خسارت جاری، غیر مطالبه خواهد بود و به عنوان خسارت شرط ضمن قرارداد توسط موسسه وصول خواهد شد و عودت داده نخواهد شد.
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*