صفحه اصلی > اخبار > پیش ثبت نام  > سمینارهای گروه C > کاربردی گروه C 

کاربردی گروه C

موسسه فنون کاربردی به سوی تعادل (یگانگی)

فرم پیش ثبت نام سمینار کاربردی گروه C
با مربی گری زهره شعبانپور


عنوان سمینار: سمینار کاربردی C

تاریخ برگزاری سمینار : از 11 مرداد 1399

تعداد جلسات: 6

روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری از 17:00 تا 21:45

هزینه دوره مبلغ 1,200,000 تومان

لطفا قبل از تکمیل فرم مبلغ پیش ثبت نام را به شماره کارت موسسه بسوی تعادل واریز کنید و اطلاعات واریز (کد پرداخت) را داخل فرم وارد نمایید.

آخرین مهلت پیش ثبت نام: دوشنبه 1399/04/09

مبلغ پیش ثبت نام 400,000 تومان

شماره کارت: 6274121940030802

در صورت وقوع وضعيت اضطراری و اعلام حكومتی در خصوص همه گيری مجدد ويروس كرونا و تعطيلی سالن ها و عدم امكان برگزاری سمينارها، كلاس ها كنسل و هزينه شما عودت داده می شود.


خواهشمندیم فرم درخواست ثبت نام را با صراحت و وقت تکمیل فرمایید، لازم به ذکر است ارائه پیش پرداخت و پرنمودن این فرم به منزله ثبت نام قطعی نبوده و حضور در سمینار و کارگاه منوط به تشخیص مسئولین موسسه پس از تکمیل فرم ثبت نام نهایی خواهد بود.

نام: *

نام خانوادگی: *
جنسیت: زن مرد

تاریخ تولد: *

شماره ملی: *

پست الکترونیک: *

آدرس و شهر محل سکونت:
*

تلفن منزل: *

تلفن محل کار:

تلفن همراه: *

اگر توضیح یا ذکر ساعت خاصی جهت تماس گرفتن لازم می باشد، مرقوم بفرمایید:


میزان تحصیلات: *

رشته تحصیلی: *

شغل: *

وضعیت تاهل: *

آیا تا کنون تحت روان درمانی و یا مشاوره قرار گرفته اید؟
بلی خیر

آیا هم اکنون داروی آرام بخش مصرف می کنید؟
بلی خیر

به طور مختصر در یک جمله بنویسید هدف شما از شرکت در این سمینار و کارگاه چیست؟
*

نام، نسبت و تلفن شخصی را که معرف شما به این سمینار و کارگاه آموزشی است بنویسید.

نام: *

نسبت: *

تلفن: *

اطلاعات واریز: *
* در صورت انصراف در هر زمان و هر مرحله، مبلغ پیش پرداخت در قرارداد در ازای هزینه های تحمیلی به موسسه به عنوان خسارت جاری، غیر مطالبه خواهد بود و به عنوان خسارت شرط ضمن قرارداد توسط موسسه وصول و اینجانب هیچ گونه اعتراضی نداشته و نخواهم داشت.
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*