گزارش تصویری

برگزاری جلسه معارفه یاوری دوره پاییز 1397 برگزاری جلسه معارفه یاوری دوره پاییز 1397
معارفه سمینار مقدماتی الف پاییز 1397 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی گروه الف دوره پاییز 1397
معارفه سمینار مقدماتی گروه ب تابستان و پاییز 1397 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان و پاییز 1397
سمینار کاربردی گروه ب بهار 1397 برگزاری سمینارکاربردی گروه ب دوره بهار1397
سمینار مقدماتی گروه ب بهار 1397 برگزاری سمینار مقدماتی ب دوره بهار1397
جلسات یاوری دوره بهار 1397 برگزاری جلسات یاوری دوره بهار1397موسسه فنون کاربردی بسوی تعادل یگانگی
سمینار کاربردی الف دوره بهار 1397 برگزاری سمینار کاربردی الف دوره بهار1397
مرحله اول ثبت نام دوره های بهار 1397 برگزاری مرحله اول ثبت نام دوره های بهار1397
سمینار مدیریت خلاقیت، زمستان 1396 برگزاری سمینار مدیریت خلاقیت زمستان 1396
سمینار مقدماتی 2 گروه الف، دوره زمستان 1396 برگزاری سمینار مقدماتی2 گروه الف دوره زمستان 1396
سمینار مقدماتی گروه الف، دوره زمستان 1396 برگزاری سمینار مقدماتی گروه الف دوره زمستان 1396
پشتوانه سمینار پیشرفته الف، دوره پاییز 1396 برگزاری پشتوانه سمینار پیشرفته الف پاییز 1396
روز دوم ثبت نام سمینارهای زمستان1396 برگزاری روز دوم ثبت نام سمینارهای زمستان 1396
جلسه اول ياوري دوره هاي زمستان 1396 برگزاری جلسه اول ياوري دوره هاي زمستان 1396 و معرفي تيم مسولين موسسه و هيات مديره
جلسه معارفه ياوري سمینارهاي زمستان1396 برگزاری جلسه معارفه ياوري سمینارهاي زمستان 1396
معارفه سمینار مقدماتی گروه الف،دوره زمستان 1396 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی گروه الف زمستان1396
معارفه سمینار مقدماتی 1 گروه ب زمستان1396 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی 1 گروه ب زمستان1396
دومين معارفه مقدماتي ب دوره زمستان 1396 برگزاری دومين معارفه مقدماتي ب دوره زمستان 1396 با راهبري آقای كيوان خان بابایی
جلسه پاياني سمینار كاربردي الف پاييز1396 برگزاری جلسه پاياني سمینار كاربردي الف پاييز 1396 موسسه فنون کاربردی بسوی تعادل یگانگی
جلسه 6 سمینار مقدماتی ب، دوره پاییز 1396 برگزاری جلسه6 سمینار مقدماتی ب پاييز 1396
جلسه پاياني سمینار مقدماتي ب پاييز 1396 برگزاری جلسه پاياني سمینار مقدماتي ب پاييز 1396
همایش یاوران پاییز 1396 برگزاری همایش یاوران پاییز 1396
معارفه یاوری دوره های پاییز 1396 برگزاری معارفه یاوری دوره های پاییز 1396
سمينار پيشرفته گروه ب دوره تابستان 1396 برگزارى سمينار پيشرفته گروه ب در محل موسسه با مربي گرى سركار خانم رايكا بهمنى
معارفه سمینار مقدماتی دوره بهار 1396 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی دوره بهار1396
معارفه سمینار مقدماتی گروه ب دوره تابستان 1396 معارفه سمینار مقدماتی گروه ب توسط سرکار خانم بهمنی برگزار گردید. مراسم در حین برگزاری با قطع برق مواجه شد ولی با حمایت یاوران شرایط به برگزاری حاکم نشد و مراسم با کیفیت به پایان رسید.
جلسه 6 سمینار مقدماتی دوره پاییز 1395 برگزاری جلسه 6 سمینار مقدماتی پاییز 1395
جلسه 6 سمینار بازی زندگی پاییز 1395 برگزاری جلسه 6 سمینار بازی زندگی پاییز 1396
سمینار کاربردی ب، دوره پاییز 1395 برگزاری سمینار کاربردی ب پاییز 1395
دومین معارفه سمینار مقدماتی گروه ب تابستان 1395 برگزاری دومین معارفه سمینار مقدماتی گروه ب تابستان 1395
سمینار مقدماتی گروه ب، دوره تابستان 1395 برگزاری سمینار مقدماتی ب گروه ب دوره تابستان 1395
ثبت نام یاوری دوره پاییز 1395 برگزاری ثبت نام یاوری دوره پاییز 1396
اولین معارفه سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1395 برگزاری اولین معارفه سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1395
معارفه سمینار مقدماتی دوره زمستان 1394 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی زمستان 1394
ثبت نام دوره زمستان 1394 برگزاری ثبت نام دوره های زمستان 1394
ثبت نام دوره بهار 1394 برگزاری ثبت نام دوره های بهار 1394
معارفه سمینار مقدماتی دوره زمستان 1393 برگزاری معارفه سمینار مقدماتی دوره زمستان 1393
سمینار پیشرفته دوره زمستان 1393 برگزاری سمینار پیشرفته زمستان 1393
سمینار یاوری دوره پاییز 1393 و بزرگداشت آرش عزیز برگزاری سمینار یاوری دوره پاییز 1393 و بزرگداشت آرش عزیز
سمینار مقدماتی بهار 1389 برگزاری سمینار مقدماتی بهار 1389
ثبت نام سمینارها برگزاری ثبت نام سمینارهای بهار 1389
جلسه 6 سمینار مقدماتی دوره بهار 1388 برگزاری جلسه 6 سمینار مقدماتی دوره بهار 1388
سمینار یاوری دوره بهار 1388 برگزاری سمینار یاوری دوره بهار 1388
جلسه 6 سمینار مقدماتی دوره پاییز 1387 برگزاری جلسه 6 سمینار مقدماتی دوره پاییز 1387
سمینار یاوری دوره پاییز 1387 برگزاری سمینار یاوری دوره پاییز 1387
11 دی ماه 1384