صفحه اصلی > سمینار و کارگاه ها > سمینار مقدماتی 

سمینار مقدماتی

سمینار مقدماتی

معرفی و آموزش فنون پایه ای برای ارتباطات و وجه تمایزات جهت ارتقاء مهارتهای زندگی در زمینه ی روابط شخصی ، خانوادگی و حرفه ای و ایجاد رضایت صالح و سالم.

سمینار در ۶ جلسه، هفته ای یکبار و هر جلسه حدود ۵ ساعت می باشد.