به سوی تعادل

صفحه اصلی > اخبار > رویدادها 

رویدادهامعارفه مقدماتی گروه C دوره بهار 1398
جمعه 23 اسفند ماه 1398
معارفه مقدماتی گروه C دوره بهار 1398
جلسه معارفه مقدماتی گروه C دوره بهار موسسه بسوی تعادل در روز جمعه 23 اسفند ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - جمعه ٢٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی گروه B دوره بهار 1398
دوشنبه 19 اسفند ماه 1398
معارفه مقدماتی گروه B دوره بهار 1398
جلسه معارفه مقدماتی گروه B دوره بهار موسسه بسوی تعادل در روز دوشنبه 19 اسفند ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی گروه A دوره بهار 1398
جمعه 16 اسفند ماه 1398
معارفه مقدماتی گروه A دوره بهار 1398
جلسه معارفه مقدماتی گروه A دوره بهار موسسه بسوی تعادل در روز جمعه 16 اسفند ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - جمعه ١٦ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی D دوره زمستان 1398
شنبه 12 بهمن ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی D دوره زمستان 1398
جلسات سمینار کاربردی D دوره زمستان موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی C دوره زمستان 1398
شنبه 12 بهمن ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی C دوره زمستان 1398
جلسات سمینار کاربردی C دوره زمستان موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی B دوره زمستان 1398
شنبه 12 بهمن ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی B دوره زمستان 1398
جلسات سمینار کاربردی B دوره زمستان موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی A دوره زمستان 1398
شنبه 12 بهمن ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی A دوره زمستان 1398
جلسات سمینار کاربردی A دوره زمستان موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>