صفحه اصلی > اخبار > عمومی 

عمومیمعارفه دوره های مقدماتی موسسه بسوی تعادل
پنجشنبه 23 خرداد ماه 1398:
معارفه دوره های مقدماتی موسسه بسوی تعادل
به اطلاع شما ميرسانيم معارفه دوره های مقدماتی موسسه بسوی تعادل در روز پنجشنبه مورخ ٢٣ خرداد ۱۳۹۸ برگزار ميشود.
 ١٦:٠٠ - پنج شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار
شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار 1398
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار
شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار 1398
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار
چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار 1398
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار مقدماتی الف دوره بهار
چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار مقدماتی الف دوره بهار 1398
جلسات سمینار مقدماتی الف دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار پیشرفته ب دوره بهار 1398
دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار پیشرفته ب دوره بهار 1398
جلسات سمینار پیشرفته ب دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار بازی زندگی
دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398:
جلسات سمینار بازی زندگی الف دوره بهار 1398
جلسات سمینار بازی زندگی الف دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>