صفحه اصلی > اخبار > عمومی 

عمومیمعارفه مقدماتی ب دوره زمستان 1397
دوشنبه 14 آبان ماه 1397:
معارفه سمینار مقدماتی ب دوره زمستان 1397
معارفه سمینار مقدماتی ب دوره زمستان موسسه بسوی تعادل در روز دوشنبه 14 آبان ماه 1397 از ساعت 17:00 تا 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - دوشنبه ١٤ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی الف دوره زمستان 1397
جمعه 11 آبان ماه 1397:
معارفه سمینار مقدماتی الف دوره زمستان 1397
معارفه سمینار مقدماتی الف دوره زمستان موسسه بسوی تعادل در روز جمعه 11 آبان ماه 1397 از ساعت 17:00 تا 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - جمعه ١١ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی الف دوره پاییز 1397
دوشنبه 4 تیرماه 1397:
معارفه مقدماتی الف دوره پاییز 1397
معارفه مقدماتی الف دوره پاییز موسسه بسوی تعادل در روز دوشنبه 4 تیرماه 1397 از ساعت 17:00 الی 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - دوشنبه ٤ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی ب دوره پاییز 1397
یکشنبه 3 تیرماه 1397:
معارفه مقدماتی ب دوره پاییز 1397
معارفه مقدماتی ب دوره پاییز موسسه بسوی تعادل در روز یکشنبه 3 تیرماه 1397 از ساعت 17:00 الی 19:30 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - يکشنبه ٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار 1397
شنبه 29 اردیبهشت ماه 1397:
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار 1397
جلسات سمینار کاربردی ب دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار 1397
شنبه 29 اردیبهشت ماه 1397:
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار 1397
جلسات سمینار کاربردی الف دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار 1397
چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397:
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار 1397
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره بهار موسسه بسوی تعادل از روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٧:٠٠ - چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>