صفحه اصلی > اخبار > عمومی 

عمومیمعارفه مقدماتی ب دوره زمستان 1398
دوشنبه 13 آبان ماه 1398:
معارفه مقدماتی ب دوره زمستان 1398
معارفه مقدماتی ب دوره زمستان موسسه بسوی تعادل در روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 از ساعت 15:00 الی 19:00 برگزار می گردد.
 ١٤:٠٢ - دوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معارفه مقدماتی الف دوره زمستان 1398
جمعه 10 آبان ماه 1398:
معارفه مقدماتی الف دوره زمستان 1398
معارفه مقدماتی الف دوره زمستان موسسه بسوی تعادل در روز جمعه 10 آبان ماه 1398 از ساعت 15:00 الی 19:00 برگزار می گردد.
 ١٣:١٣ - جمعه ١٠ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1398
شنبه 6 مهر ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1398
جلسات سمینار کاربردی الف دوره پاییز موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 6 مهر ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1398
شنبه 6 مهر ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی ب دوره پاییز 1398
جلسات سمینار کاربردی ب دوره پاییز موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 6 مهر ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار کاربردی الف دوره پاییز 1398
شنبه 6 مهر ماه 1398:
جلسات سمینار کاربردی C دوره پاییز 1398
جلسات سمینار کاربردی C دوره پاییز موسسه بسوی تعادل از روز شنبه 6 مهر ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار مقدماتی c دوره پاییز 1398
چهارشنبه 3 مهر ماه 1398:
جلسات سمینار مقدماتی c دوره پاییز 1398
جلسات سمینار مقدماتی c دوره پاییز موسسه بسوی تعادل از روز چهارشنبه 3 مهر ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٦:٥١ - چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1398
چهارشنبه 3 مهر ماه 1398:
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره پاییز 1398
جلسات سمینار مقدماتی ب دوره پاییز موسسه بسوی تعادل از روز چهارشنبه 3 مهر ماه 1398 از ساعت 17:00 الی 21:45 برگزار می گردد.
 ١٦:٥١ - چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>